Windows  Nokia  Microsoft 
Sujets connexes : OS MeeGo